PRIVACY VERKLARING WET ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wet ‘ Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. DE AVG is een inspanningswet waar alle organisatie in Nederland aan moeten voldoen. Met de AVG krijgen mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Zij mogen bijvoorbeeld hun gegevens inzien en laten wijzigen of in veel gevallen zelfs volledig laten wissen. Ook krijgen zij het recht bij een organisatie hun persoonsgegevens op te vragen en mee te nemen naar een ander aanbieder; het recht op dataportabiliteit.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens bij arjanaanhetrot-sportmassage?

1. Identiteit van de onderneming

Arjanaanhethetrot-sportmassage is een praktijk waar u een afspraak kunt maken voor: Sportmassage, herstel bevorderende massage. Arjanaanhetrot-sportmassage staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te Zwolle onder nummer 75723158

2. Contact gegevens

Arjanaanhetrot-sportmassage
Schuilenburgstraat 56
8043WR Zwolle
Contactpersoon en eigenaar A (Arjan) aan het Rot
Telefoon 06-14883462
E-mail: info@arjanaanhetrot-sportmassage.nl

3. Persoonlijke gegevens

Voor de behandeling van cliënten kan het noodzakelijk zijn dat bepaalde cliënt gegevens worden vastgelegd. Doormiddel van een anamnese formulier noteer ik specifieke persoonsgegevens en antwoorden met betrekking tot vragen over uw gezondheid. Het betreft: Naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, beroep, verwachting van de behandeling. Vragen die betrekking hebben op uw gezondheid, oude blessures, operaties in het verleden. Gezondheid aspecten denk aan hoge/lage bloeddruk, allergieën, suikerziekte, huidaandoening of onder behandeling van arts of specialist. Antwoorden op vragen die betrekking hebben op de massage en op de vraag of de cliënt zelf nog iets te melden heeft wat genoemd moet worden mocht er medische hulp ingeschakeld worden. Alle andere (niet relevante) informatie t.b.v. de massage die de cliënt uit zichzelf mededeelt zal niet worden genoteerd. Met het ondertekenen van het anamnese formulier sluit u geen contract af met de behandelaar.

4. Doel AVG

Het doel waarvoor de gegevensverzameling is:

- Om de massage goed op uw situatie af te stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een massage te kunnen geven.

- Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan.

- Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak.

- Voor het afhandelen van de betaling.

- De ouderwetse papieren agenda wordt gebruikt om uw afspraak in te noteren (niet digitaal).

5. Opslag persoonlijke gegevens

Uw persoonsgegevens en persoonlijke (medische) gegevens worden nooit aan derden verstrekt en zijn alleen ter beschikking van de masseur (Arjan aan het Rot) van arjanaanhetrot-sportmassage te Zwolle.

De gegevens worden genoteerd op een intake formulier (anamnese formulier) die u voor akkoord ondertekend, deze word niet digitaal opgeslagen, deze gaan uitsluiten op alfabetische volgorde in een ordner. Deze ordner wordt bewaard in een afgesloten kast in de praktijkruimte van arjanaanhetrot-sportmassage. De gegevens worden nooit in een computer of ander opslagmedium opgeslagen. Uw afspraken worden bewaard in een analoge agenda onder vermelding van voor en/of achternaam. Uw telefoonnummer wordt in een mobiele telefoon opgeslagen, als u hiervoor toestemming heeft gegeven en afspraken wilt maken via de moderne veelgebruikte whats-app en messenger en sms berichten. Hiervoor is het nl. nodig dat uw naam en nummer is opgeslagen in een mobiele telefoon zodat u als persoon wordt herkend als ik uw een bericht wil sturen of van u ontvangen. Op de mobiele telefoon worden nooit adressen of andere persoonsgegevens opgeslagen uitsluitend uw naam en telefoonnummer. Uw mailadres toont alleen uw naam, hier worden nooit uw adres of andere persoonsgegevens bij opgeslagen.

6. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens en persoonlijke (medische) gegevens staan vermeld op het intake formulier (anamnese formulier), deze wordt ten hoogte 5 jaar bewaard. In overleg met cliënt kan deze termijn worden verlengd, met name indien u gedurende deze 5 jaar regelmatig als cliënt afspreken maakt. De papieren agenda wordt 7 jaar bewaard.

7. Website

Op de website van arjanaanhetrot-sportmassage staat geen contact formulier of andere formulieren die u via de site kan versturen. Ik verstuur ook geen nieuwsbrieven en een afspraak agenda staat ook niet op de site. De site is vrij te bezoeken u hoeft niet te delen wie u bent.

8. Recht op inzage

Elk persoon heeft het recht op inzage, rectificatie os wissen van zijn persoonsgegevens en persoonlijke (medische) gegevens op het intake formulier (anamnese formulier) die door arjanaanhetrot-sportmassage zijn verzameld. Uw heeft het recht om bezwaar te maken op de manier hoe zijn persoonsgegevens verzameld, verwerkt en bewaard worden. Uw heeft het recht om de toestemming voor het bewaren van uw persoonsgegevens in te trekken, dit kunt u doen middels een bericht. Uw persoonsgegevens en persoonlijke (medische) gegevens kunt op vragen om mee te nemen naar een andere ‘aanbieder’; het zogenaamde recht op dataportabiliteit.

9. Klachtenregeling

Elk persoon heeft het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De klachten kunnen betrekking hebben op:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens te behoeve van de massage, het doorspelen van deze informatie is namelijk geen wettelijke verplichting nog een contractuele verplichting of voorwaarde voor uitvoering van een massage. Indien u geen persoonsgegevens en persoonlijke (medische) gegevens wilt verstrekken kan arjanaanhetrot-sportmassage afzien de massage.